Międzynarodowy Turniej Minihokeja na lodzie

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych samorządu województwa śląskiego